Služby

Poskytujeme běžnou a akutní veterinární péči. Nedisponujeme však zobrazovací technikou.